MKB loket

Doelgroep

De doelgroep van CvOI

Toegangspunt voor ondernemers uit de regio en studenten of medewerkers van de kennisinstellingen

Het CvOI MKB-loket vormt een laagdrempelig, duidelijk herkenbaar toegangspunt voor ondernemers uit de regio en studenten of medewerkers van de kennisinstellingen. Het CvOI MKB-loket fungeert binnen het Science Park Utrech, namens Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht. Het CvOI MKB-loket richt zich op ondernemers met informatievragen, kennisbehoefte en/of (onderzoeks)opdrachten.

Het CvOI MKB-loket koppelt deze vragen indien mogelijk aan expertise en kennispartners binnen de kennisinstellingen en adviseert over de invulling van de vraag (inzet medewerkers, inzet studenten, stage of onderzoek). Waar nodig zal het CvOI MKB-loket meedenken met de ondernemer over zijn vraag (vraagarticulatie). Het CvOI MKB-loket werkt nauw samen met (regionale) partners waaronder de MKB Servicedesk, het MKBalans, de KvK en Syntens. Ook medewerkers van de kennisinstellingen die vragen hebben over een (direct aan hen gestelde) vraag van een MKB onderneming kunnen terecht bij het CvOI MKB-loket.

Werkwijze CvOI MKB-loket

Van intake tot uitvoering

Elke aanvraag die binnenkomt bij het MKB-loket doorloopt drie verschillende fases. Allereerst is er de intake, vervolgens de doorleiding en tot slot het monitoren.

Intake:

Aanvragen komen op verschillende manieren binnen bij het MKB-loket (website, telefoon, email, persoonlijk etc.). Er volgt, indien nodig, een intakegesprek waarbinnen vooral aandacht zal worden besteed aan het formuleren van de concrete probleemstelling / opdracht.

Doorleiding:

Na de intake zal de adviseur van het MKB-loket de opdracht begeleiden naar een (of meerdere) vertegenwoordiger van relevante kennispartners. Als de opdracht is afgerond zal er een eindevaluatie door het MKB-loket worden uitgevoerd.

Monitoren:

De interne kennispartners zijn eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de opdracht. Het CvOI MKB-Loket zal alle (aan)vragen begeleiden en monitoren.