Startersloket

StartImpuls Utrecht voor technostarters

Geef je startende technologisch bedrijf een impuls

Uitzonderingspositie technostarters uit de regio

Het CvOI verwijst (startende) ondernemers, studenten, medewerkers en onderzoekers vanuit de kennisinstellingen door naar intermediaire organisaties die hen kunnen ondersteunen of adviseren bij het starten van een onderneming. Uitzondering hierop vormen zogenaamde technostarters uit de regio. StartImpuls Utrecht is er voor ondernemende mensen die hun innovatieve technologische idee om willen zetten in een bedrijf.

StartImpuls Utrecht helpt je in de (op)startfase van je bedrijf je plannen te ontwikkelen en een succesvol bedrijf op te bouwen. StartImpuls Utrecht biedt bijvoorbeeld (toegang tot) de volgende vormen van ondersteuning: coaching, laagdrempelige pre-seed leningen, hulp bij het vinden van de juiste vervolgfinanciering, octrooiondersteuning, bemiddeling bij het gebruik van (onderzoeks)faciliteiten en bemiddeling bij het zoeken van huisvesting. Als je gebruik wilt maken van ondersteuning door StartImpuls Utrecht, dan kun je je aanmelden met het aanmeldingsformulier op de website.

MKB loket

Doelgroep

De doelgroep van CvOI

Toegangspunt voor ondernemers uit de regio en studenten of medewerkers van de kennisinstellingen

Het CvOI MKB-loket vormt een laagdrempelig, duidelijk herkenbaar toegangspunt voor ondernemers uit de regio en studenten of medewerkers van de kennisinstellingen. Het CvOI MKB-loket fungeert binnen het Science Park Utrech, namens Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en UMC Utrecht. Het CvOI MKB-loket richt zich op ondernemers met informatievragen, kennisbehoefte en/of (onderzoeks)opdrachten.

Het CvOI MKB-loket koppelt deze vragen indien mogelijk aan expertise en kennispartners binnen de kennisinstellingen en adviseert over de invulling van de vraag (inzet medewerkers, inzet studenten, stage of onderzoek). Waar nodig zal het CvOI MKB-loket meedenken met de ondernemer over zijn vraag (vraagarticulatie). Het CvOI MKB-loket werkt nauw samen met (regionale) partners waaronder de MKB Servicedesk, het MKBalans, de KvK en Syntens. Ook medewerkers van de kennisinstellingen die vragen hebben over een (direct aan hen gestelde) vraag van een MKB onderneming kunnen terecht bij het CvOI MKB-loket.

Werkwijze CvOI MKB-loket

Van intake tot uitvoering

Elke aanvraag die binnenkomt bij het MKB-loket doorloopt drie verschillende fases. Allereerst is er de intake, vervolgens de doorleiding en tot slot het monitoren.

Intake:

Aanvragen komen op verschillende manieren binnen bij het MKB-loket (website, telefoon, email, persoonlijk etc.). Er volgt, indien nodig, een intakegesprek waarbinnen vooral aandacht zal worden besteed aan het formuleren van de concrete probleemstelling / opdracht.

Doorleiding:

Na de intake zal de adviseur van het MKB-loket de opdracht begeleiden naar een (of meerdere) vertegenwoordiger van relevante kennispartners. Als de opdracht is afgerond zal er een eindevaluatie door het MKB-loket worden uitgevoerd.

Monitoren:

De interne kennispartners zijn eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de opdracht. Het CvOI MKB-Loket zal alle (aan)vragen begeleiden en monitoren.