Criteria voor toelating

Voorwaarden en toetsingsprocedure

Om in aanmerking te komen voor een kantoor in het Starterscentrum en begeleiding via de CvOI Starters Formule dien je als starter aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Naast deze voorwaarden dien je ook door de toetsing van de CvOI Selecticommissie te komen.

Voorwaarden

 • De (techno)starter moet voldoen aan de volgende definitie*:

Een natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming (**) drijft of de start ervan voorbereidt,op basis van een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van eenbestaande technologie. Het gaat hier om het verkopen en leveren van producten / processen / licenties (geen adviezen/consultancy).

* Gebaseerd op de definitie gebruikt door ministerie van Economische Zaken

** Ten hoogste 2 jaar geleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor een niet-technostarter en 5 jaar voor een technostarter.

 • De (techno)starter moet fulltime aan de slag gaan met het bedrijf.
 • Indien van toepassing, moet een prototype binnen 2 jaar kunnen voldoen aan wettelijke en commerciële vereisten.
 • Commerciële activiteit moeten binnen 2 jaar gerealiseerd zijn, tenzij de techniek dit niet toelaat.
 • Product moet schaalbaar zijn.
 • Brief van aanbeveling van een technisch- of commercieel- deskundige uit de industrie.
 • De starter moet (recent) afkomstig zijn uit de stallen van de Universiteit Utrecht of Hogeschool Utrecht in de vorm van student, medewerker, of onderzoeker.

De starter moet een businessplan voor kunnen leggen met tenminste de volgende criteria:

  1. Productomschrijving en technische / commerciële haalbaarheid.
  2. Korte concurrentieanalyse.
  3. Commerciële haalbaarheid (marktadoptie/ financierbaarheid).
  4. Inschatting haalbaarheid van IP bescherming.
  5. Mijlpalen voor bedrijfsontwikkeling tijdens incubatie op basis van ambitie. 

Monitoring voortgang op basis van milestones

De idee is dat het CvOI Starterscentrum ervoor zorgt dat je goedkoper, sneller en met minder risico je bedrijf succesvol op kan bouwen.

Dit gebeurt volgens een bepaalde methodologie die is afgestemd op basis van je lange termijn ambitie. Als afgeleide zet je hiervoor milestones uit, en op basis van je ontwikkeling wordt bekeken of het CvOI Starterscentrum of Starters Formule nog steeds van toegevoegde waarde is voor je onderneming. 

Exit voorwaarden CvOI Starterscentrum

 • Technostarter is startfase ontgroeid.
 • De technostarter heeft fysiek meer kantoorruimte nodig dan het oppervlak van de standaard ruimte van een kantoor die het CvOI in haar incubator heeft.
 • Aanbevelingen van de CvOI Selectiecommissie en Start-Impuls Utrecht niet worden opgevolgd.
 • Doelstellingen/mijlpalen op gebied van strategie/productontwikkeling worden niet gehaald.
 • Als aard van het bedrijf verschuift van productontwikkeling naar dienstverlening moet incubator worden verlaten.
 • Starter mag gebruik maken van Formule zolang de toegevoegde waarde zichtbaaris, maar maximaal 4 jaar.

Comments are closed.